Živeti kao so i svetlo

PROMENITI ŽIVOTE I TOK ISTORIJE

Kategorija:

Mnoge zemlje suočavaju se sa, možda, najvećom krizom u celoj svojoj istoriji. Kakva bi tragedija bila ako mi, hrišćani, ne bismo uspeli da ostvarimo bilo kakav pozitivan uticaj na potrebe nacije u kojoj živimo! Ipak, pobeda je sudbina Božjeg naroda. Budite deo Njegovog plana da promeni vaš život, živote drugih ljudi i život vaše zemlje. Isus Hrist nikada nije bio suočen sa situacijom u kojoj je rekao: „Žao mi je. Ništa se ne može učiniti.“ Umesto toga, On je učio da su vernici so zemlje i svetlost sveta. Svet je u očajničkoj potrebi za promenom, a mi smo ljudi koji moraju da dovedu do te promene.

Najprodavaniji autor i učitelj Biblije Derek Prince opisuje našu stratešku poziciju, kao hrišćana, u svetu – uključujući našu privilegiju i odgovornost da utičemo na pojedinačne živote, zajednice i cele nacije. On daje aktuelno učenje o tome kako da…

  • Preuzmete duhovnu inicijativu u vašoj oblasti uticaja
  • Identifikujete se sa Božjim svrhama i proširite Njegovo
  • Carstvo u svetu
  • Vodite duhovni rat i osujetite đavolske planove
  • Upotrebite oružje molitve, posta, slavljenja i svedočanstva
  • Postanete oni koji menjaju istoriju da bi svet bio bolji

Mi imamo sredstva da promenimo tok događaja u našim gradovima i zemljama u skladu sa Božjom voljom – menjajući živote i tok istorije.

    Narudžbenica