Sudbina Izraela i crkve

Kategorija:

Jedini pouzdan izvor svetlosti o situaciji na Bliskom istoku jeste Božija proročka reč. Ako ne tražimo svetlost, koja potiče iz tog izvora, neizbežno ćemo se naći u mraku i postati žrtve

konfuzije i obmane. Bog je uspostavio čvrste saveze i sa Izraelom i sa crkvom. Iako je crkva nastala u Izraelu, tokom vekova, njihove sudbine su se široko razišle – sve do sada. Uzbudljiva karakteristika našeg vremena je činjenica da se sudbine Izraela i crkve ponovo uzajamno približavaju i počinju da teže istom cilju. Taj Bogom određen proces, dovešće do najdramatičnijh i najznačajnijh događaja u celokupnoj istoriji čovečanstva.

U ovoj knjizi, Sudbina Izraela i crkve, poznati biblijski učitelj Derek Prince istražuje odgovore na sledeća pitanja:

  • Da li je, u Božijem planu, crkva zamenila Izrael?
  • Zašto je tako malena nacija, kao što je Izrael, u fokusu svetske pažnje?
  • Šta je obnova Izraela?
  • Kakva je odgovornost hrišćana prema Izraelu?
  • Kada će istinska pravda i trajni mir doći na Bliski istok?

    Narudžbenica