Probuđenje koje dolazi

Ova proročka reč o probuđenju tek treba da se ispuni, što znači da će godine koje dolaze biti veoma uzbudljive za crkvu.

Kategorija:

Obnova, koju Bog želi da donese u Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju – kao i u ceo svet – možda čeka upravo ispred nas. Svako od nas ima ključnu ulogu u tom probuđenju koje tek treba da dođe. Kako da se pripremimo, da bi nas Gospod koristio u tom revolucionarnom dobu koje dolazi? Činjenica je da što pre budemo spremni, tim pre ćemo i videti probuđenje. Derek je znao da će mnogo faktora uticati na probuđenje koje Bog namerava da donese na globalnom nivou. Ipak, u ovoj fascinantnoj knjizi, odlučio je da se fokusira na sedam ključnih elemenata tog procesa. Saznaj više o tim vitalnim elementima, kao i kako da se spremiš za učešće u Pobuđenju koje dolazi – ulazeći u puninu kraljevstva i kulminaciju ovog doba.

    Narudžbenica