Naša misija:

Širenje Evanđelja Isusa Hrista svim narodima Balkana

NAŠI CILJEVI

 1. Kroz različite vrste evangeliziranja, upoznati ljude na Balkanu sa Isusovom ljubavju.
 2. Pomagati pri osnivanju novih lokalnih crkvenih zajednica.
 3. Ohrabrivanjem Božijeg naroda i njihovih vođa!
      – Primerom
      – Poučavanjem
      – Mentorisanjem
 4. Organizovati konferencije, seminare i predavanja za duhovne radnike
 5. Razvijati Hrišćansku izdavačku delatnost.
 6. Razvijati savetodavne i obrazovne delatnosti osnivanjem lokalnih biblijskih škola.
 7. Služiti molitvom za isceljenje i oslobođenje
 8. Medijskom službom dopreti do ljudi u celom svetu.
 9. Obuka službenika u radu sa medijskom opremom u okviru crkvenih zajednica.

Naši alati

Misija

Syloam = Pozvan od Boga. U Novom Zavetu se pominje ribnjak Siloam (Jov.9:7) u koji je Isus poslao slepog čoveka da opere oči, da bi progledao. Verujemo da Bog i za nas ima istu svrhu da našom službom otvorimo oči nevernicima, koji su slepi za duhovne istine.

Izdavaštvo

Poslanje od Boga za Syloam izdavaštvo – izdavati dobru duhovnu literaturu, koja će pomoći crkvenim vođama, duhovnim radnicima i članovima raznih crkava da budu još više revniji i bolji radnici u carstvu Božjem, da njihove crkve rastu i napreduju na slavu Božju.

Medija

Medijalna služba koristi multimedijalna sredstva za širenje evanđelja. Koristeći internet, audio, video i TV kao sredstva
za rad. 
CIlj: osnivanje hrišćanske TV i radio stanice sa celodnevnim programom za prostor Balkana. 
Snimamo: Bogosluženja, koncerte, seminare i predavanja. Takođe radimo sinhronizaciju video materijala kao i pripremu materijala za emitovanje na raznim TV stanicama.

Naš predsednik

Miroslav Fic

Rođen je 06.09.1975 u Humenom; Republika Slovačka, odrastao u porodici gde je bio vaspitavan da komunicira sa Bogom. Od svoje 7 godine počinje redovno posećivati službe u crkvi. Sa svojih 14 godina prihvata Isusa za svog Spasitelja, bilo je to u proleće 1989 god. na omladinskom kampu, gde doživljava Božiji doticaj i radikalnu promenu. Kršten, podronjenjem u vodu je bio u leto iste godine.

Od tada je počeo da propoveda evanđelje na ulicama, školama… Godine 1993. zajedno sa prijateljima osniva lokalnu crkvu, gde je aktivno uključen u vođstvo. Po završetku srednje škole odlazi u Češku da zavši Biblijsku školu. Za vreme studiranja se uključuje u misijske aktivnosti. Po završetku školovanja oformio je misijsku grupu koja je delovala u Češkoj i Slovačkoj.

U leto 1995. sa misijskom grupom odlazi u SR Jugoslaviju. Božjim vodstvom tamo ostaje da pomaže lokalnoj crkvi.

Oženio se Snežanom 1997. god. u Subotici (Srbija).

Snežana je rođena 1971. god. u Subotici. Odrasla je u Hrišćanskoj porodici i bila uključena u rad lokalne zajednice. Takođe je završila Biblijsku školu u Češkoj.

Posle svadbe odlaze u Slovačku, gde su dve godine pomagali u izgradnji Romskih lokalnih zajednica. Godine 1999. napuštaju romsku službu i vraćaju se u Miroslavov rodni grad gde su služili do svog odlaska u Srbiju 2003. god. gde i danas aktivno služe.

Imaju dvoje dece: Patrika (1999) i Davida (2000)

Miroslav-Fic