Da li je tvom jeziku potrebno isceljenje

Derek Prince čitaocu daje jasne biblijske korake za disciplinovanje jezika.

Kategorija:

Malo je tema koje se u Svetom pismu spominju u onoj meri u kojoj se spominje naš govor. Biblijske konkordancije su prepune stihova koji se odnose na usta, jezik, usne, govor ili reči. To ne bi trebalo da nas iznenađuje, jer su život i smrt u vlasti jezika. Jezik je sila koja stvara, ali i vatra koja može da uništi međuljudske odnose i reputacije.

Pre ili kasnije, svaki hrišćanin dođe do shvatanja da je kontrola nad jezikom imperativ, kao i do spoznaje da sâm nije u stanju da je održi.

    Narudžbenica