Zašto se loše stvari dešavaju Božjem narodu

Neprestano ohrabrenje u životnim izazovima.

Kategorija:

Božji narod se i dalje suočava sa životnim izazovima. Međutim, postoji jedan faktor koji izdvaja ljude vere – nada. Derek Prince, jedan od najpouzdanijih biblijskih učitelja dvadesetog veka, poziva vas da se sa nadom suočite sa nekim od najtežih okolnosti u vašem životu. U knjizi Zašto se loše stvari događaju Božjem narodu, Prince donosi večne istine iz Knjige o Jovu koje će vas čvrsto držati za vreme oluje.

Bićete:

 • .. sa ulogama koje sotona i greh igraju u životnim okolnostima
 • .. da odgovorite biblijskom verom na teška iskušenja
 • .. prihvatanjem tajne
 • .. Božjim proročkim rečima
 • .. kroz novu viziju Božjeg suvereniteta i sile
 • utešeni… susretom sa Božjom svetošću
 • .. dok pamtite Božji neprekidni plan da vam otkrije svoju
 • dobrotu
 • osnaženi… da čekate da vas Bog snabde u izobilju.

Utešite se odmarajući se u istini Božje dobrote, sile i ljubavi – bez obzira sa kakvim izazovima se možete suočiti!

  Narudžbenica