Pozvan da pobeđuješ

Da li želiš da uđeš u to posebno mesto obezbeđenosti, odgovornosti i privilegije, napravljeno baš za tebe – u ovom životu i u večnosti?

Kategorija:

Vreme je da dobiješ svoj lični zadatak

Želiš li da znaš posao, mesto, odnose i službu koje je Bog odredio za tebe?

Da li si voljan da odgovoriš na Njegov poziv?

Onda si spreman da otkriješ svoj poziv. To nije komplikovano i jako je praktično. Sa toplinom i vanvremenskom mudrošću, dragi biblijski učitelj

Derek Prince pomoći će ti da:

  • naučiš da prepoznaš svoje darove
  • otkriješ sedam koraka u pronalaženju svog mesta u Božjoj službi
  • rasteš u sposobnosti da čuješ glas Svetog Duha
  • otkriješ najveću prepreku ispunjenju tvog poziva

Sile pakla rade da te zaustave, ali Isus želi da te dovede do mesta neverovatne odgovornosti i privilegije u Njegovom Carstvu. Ako se uskladiš sa poslom koji On ima za tebe, tada ćeš se suočiti sa svojim zadatkom u ovim poslednjim danima, sa pouzdanjem i hrabrošću koje dolaze zato što si Pozvan da pobeđuješ.

    Narudžbenica