Sila proklamacije

Proklamacijom Božije reči Oslobađa se Strahovita sila.

Kategorija:

Veliki broj hrišćana uopšte nije svestan tog Neverovatno moćnog potencijala koji im stoji Na raspolaganju. Božija reč je relevantna za Svaku situaciju, bez obzira da li se radi o ličnim Potrebama ili internacionalnim krizama. Tokom desetina godina svoje službe, Derek Prince je svakog dana proklamovao Božiju reč.

Iz ličnog iskustva je znao da takve proklamacije donose strahovitu promenu u duhovnoj atmosferi.

Bez obzira sa čime se suočavamo, dok proklamujemo božiju reč u naše okolnosti, Oslobađa se Božija stvaralačka sila koja može potpuno da ih promeni. Svaki vernik ima i privilegiju i odgovornost da proklamuje Božiju Reč.

    Narudžbenica