Zašto Izrael

“Bez Jevreja, ne bi imali ni patrijarhe, ni proroke, ni apostole, ni Bibliju – niti Spasitelja! – citat iz “Naš dug prema Izraelu” (autor Derek Prince)

Kategorija:

Kao hrišćani, treba da budemo svesni svog neizmernog duga prema Izraelu i da se uvek molimo u skladu sa tom zaduženošću. U Starom zavetu, reč Jevrej se pojavljuje 75 puta, a 188 puta u Novom zavetu. Sa druge strane, reč hrišćanin se u Novom zavetu pojavljuje samo 3 puta. Ako ne znate barem nešto o Izraelu, ne možete u potpunosti da razumete Bibliju. A ako ste zbunjeni po pitanju Izraela, zbunjeni ste i po pitanju Biblije.

Isusova identifikacija sa jevrejskim narodom ne odnosi se samo na određeni broj godina Njegovog života i službe na zemlji. Ona je večna. Mnogo godina nakon Njegovog vaskrsenja i uznesenja, On je i dalje Lav iz Judinog plemena! Ne samo da je bio Jevrej, On je i dalje Jevrej. Treba da se podsetimo da na nebu postoji Lav, koji je Jevrej i koji će jednog dana početi da riče.

    Narudžbenica