Dragocen si Bogu

Ovo delo pruža dubok uvid i na nežan način želi da ti otvori oči da možeš uvideti najvažniju istinu svih vremena, a to je da si veoma dragocen Gospodu. Oslobodi se krivice, nesigurnosti, straha i stida. Zauzmi svoj poseban položaj u svetu koji je Bog stvorio. Kada to učiniš, videćeš svoju vrednost očima Onoga koji je sve dao za tebe.

Kategorija:

Živimo u doba kada je lako promašiti svoju sudbinu. Prečesto sebe procenjujemo prema standardima vremena u kome živimo, iako toga nekada nismo ni svesni. Kada bismo mogli shvatiti koliko smo dragoceni Bogu, imali bismo potpuno drugačiju viziju sveta i večnosti.

Biblijski učitelj Derek Prince je zaronio u dubine Pisma i predstavio nam kako Bog doživljava čovečanstvo. Saznaj važne istine o svojoj trojedinoj prirodi – duhu, duši i telu, o zadivljujućim promenama koje ćeš doživeti kada se Gospod vrati, i još mnogo toga!

    Narudžbenica