Duhovna sila koja menja živote

  • BIBLIJSKI KURS ZA LIČNO PROUČAVANJE

Nauči kako da proučavaš Božiju reč i iskusi njenu silu koja menja tvoj život.

Kategorija:
  • BOŽANSKA RAZMENA

Celokupna poruka evanđelja vrti se oko jednog jedinstvenog istorijskog događaja: Isusove zastupničke (žrtvene) smrti na krstu.

  • KAKO PREĆI IZ PROKLETSTVA U BLAGOSLOV

Pomaže ti da prepoznaš odakle prokletstva dolaze, kako deluju i kako da budeš slobodan od njihovog delovanja, da bi u potpunosti uživao u Božijem blagoslovu.

  • SVETI DUH U TEBI

Vodi te do punine ličnog zajedništva s Bogom, kroz Njegovog Svetog Duha.

  • BOČICA BOŽIJEG LEKA

Otkrij silu Božije reči koja pobeđuje bolest i održava te u zdravlju.

  • DUHOVNO RATOVANJE

Hrišćanski život je borba protiv Sotone i njegove sile. Ti možeš da hodaš u pobedi.

    Narudžbenica