Objavljivanje Božije reči

Počnite svoj dan u prisustvu Stvoritelja, počivajte na istini Božije Reči i sikusićete radost gledajući kako On čini čuda, znake i čudesa u vašem životu!

Kategorija:

Bog očekuje od nas da govorimo Isusove Reči i doživljavamo iste moćne rezultate kao i On! Prvi put, naučavanja svetski poznatog učitelja Dereka Princa sažeta su u Dnevnu pobožnost.

    Narudžbenica