Darovi Svetog Duha

Knjiga Darovi Svetog Duha nam otkriva kako da, na praktičan i silan način, ispunimo obe navedene potrebe.

Kategorija:

Jedna od najvećih potreba današnje crkve je da, očitovanjem sile Svetog Duha, pokaže da je Isus živ i da je Njegovo evanđelje istinito. Svetu je potrebno da vidi manifestaciju Božije prisutnosti. Vernicima je potrebno služenje Hristovog tela kroz duhovne darove.

    Narudžbenica