Žetva počinje

„Učvrstite svoja srca, jer se približio Gospodnji dolazak.“ Poslanica Jakovljeva 5:8

Kategorija:

U ovoj knjizi Derek Prince daje jedan od najuverljivijih poziva radnicima u vreme poslednje žetve, koji smo ikada čuli.

Derek pita:

„Šta je sa tobom? Šta tebi znači život? Za šta ti živiš? Koje mesto u tvom životu ima Isus Hrist? Da li se pitaš: ’Kako mogu da postanem delotvoran zbog izlića Svetog Duha u mom životu?’ Odgovor: Povezujući se sa Božjom svrhom.“

Derek Prince kaže da je žetva pred vašim vratima, a Bogu će trebati stotine radnika da uzmu srp Njegove Reči i žanju. Došlo je vreme da se žanje, jer je žetva na zemlji

zrela. Kraj vremena donosi dva suprotna očekivanja za svaku osobu – milost ili osudu. Mi treba da izaberemo milost, ali ne samo to, nego i da uložimo svoje živote u deljenje

Božje divne ponude milosti onima čiji su izgledi da će biti osuđeni. U ovoj knjizi, Derek Prince pokazuje iz Pisma da nam je Bog dao divan dar u Svetom Duhu. On dolazi kao kiša da nas osposobi da dovedemo do obilne žetve. Naučite kako Bog može da vas upotrebi da uveća žetvu milosti i uspostavi Hristovo Carstvo na zemlji.

    Narudžbenica