Čuti Božji glas

ZAMISLITE ŽIVOT U KOJEM JASNO ČUJETE BOŽJI GLAS I S VAKODNEVNO SLEDITE NJEGOVU VOLJU

Kategorija:

Čeznete li za tim da vam Bog govori, pružajući vam vođstvo, snagu i utehu?
Možda ste molili za reč od Boga, ali vam se čini da nebesa ćute. Ništa nije važnije od saznanja kako možemo da čujemo Boga jer od toga zavisi naš duhovni život. Bez toga, ne možemo znati i slediti Njegovu volju za nas, i možemo zalutati ili propustiti Njegove planove za naš život. Biblija nas uči i usmerava u stvarima od suštinske važnosti, ali uputstva za Božje određene, svakodnevne naume za naše živote dolaze od Svetog Duha koji živi u nama. Sposobnost da čujemo Boga je rastući, produbljujući proces koji nas uvodi u Njegove savršene planove. Čuveni biblijski učitelj, Derek Prins, nam kroz svoje opsežno proučavanje Svetog pisma i životno iskustvo izlaže praktične korake koje možemo preduzeti kako bismo čuli Boga, razvili blizak odnos sa Njim, uklonili prepreke da čujemo Njegov glas i razumeli načine na koje nam se obraća.

Kada naučimo da čujemo Božji glas, moći ćemo da ga sledimo sa više pouzdanja, da ga dublje volimo i da mu potpunije služimo. Dok budete negovali naviku da slušate Božji glas, primaćete sveži, svakodnevni hleb kao duhovnu hranu i pronalazićete božanske smernice i snagu za vaš svakodnevni hod sa Njim. Ovo je način života kakav ste čekali: da čujete Božji glas i sledite ga svaki dan, na svakom koraku vašeg puta.

    Narudžbenica