Ulazak u Božju prisutnost

UZBUĐENJE ZBOG SLUŠANJA BOŽJEG GLASA

Kategorija:

Poznati biblijski učitelj Derek Prince pokazuje put ka pobedonosnoj bliskosti sa Bogom. On objašnjava kako možete da uđete u samu Božju prisutnost i primite duhovne, fizičke i emotivne blagoslove istinskog obožavanja.

Naučite tajne:

  • ulaska u Njegov počinak
  • druženja sa Bogom
  • Božjeg otkrivenja
  • šta da radite dok se molite
  • Božjeg puta ka veličini
  • duhovnog ratovanja

Prince takođe pokazuje kako da budete oslobođeni iz ropstva krivice i greha i zadobijete unutrašnji mir i radost koje niko drugi ne može da pruži.

    Narudžbenica