Tajne molitvenog ratnika

MOLITE SA POUZDANJEM I AUTORITETOM – UPRAVO SADA.

Kategorija:

Međunarodno priznat biblijski učitelj Derek Prince pruža vodič za efektivnu molitvu koja menja život. Proučavajući Isusova učenja i starozavetne proroke, Prince vam daje ključeve biblijske molitve, dok otkriva odgovore na sledeća suštinska pitanja i mnoga druga:

  • Kako mogu biti siguran da ću dobiti odgovor na moje molitve?
  • Kako mogu otkriti Božiju volju za svoj život?
  • Kako mogu moliti sa pouzdanjem?
  • Šta je moj autoritet u Hristu, kroz molitvu?
  • Kako mogu biti siguran da su moje molitve biblijske?
  • Koja je priroda i svrha molitve?
  • Koja je svrha posta i kako se on povezuje sa molitvom?
  • Šta je zastupnička molitva?

Pored odgovora na ova pitanja, dobićete uvid i shvatanje koji će vam pomoći da razvijete novi život, kao jedan od Božijih molitvenih ratnika. Uz pomoć ovog iskusnog veterana, danas možete početi da molite pouzdanije i efektivnije.

    Narudžbenica