Rušenje utvrda

Silno oružje u duhovnom ratovanju.

Kategorija:

Kao građanin Božjeg Carstva kroz veru u Hrista, vi ste automatski u ratu sa sotonskim carstvom. Morate da prepoznate ovu stvarnost, postanete duhovno opremljeni i naučite kako da se borite protiv sotonskog carstva.

Legendarni autor i biblijski učitelj Derek Prince ispituje koncept duhovnog ratovanja kao jasnog aspekta hrišćanskog života. Zahvaljujući ovom važnom poučavanju, vi ćete:

  • naučiti zašto postoji duhovni rat
  • razumeti kako funkcioniše sotonsko carstvo
  • otkriti oružje duhovnog ratovanja
  • vezati „jakog čoveka“ i osloboditi ljude demonskih stega
  • srušiti „uzvišice“ koje vas čine duhovno ranjivim
  • živeti u preovladavajućoj sili Svetog Duha

Nemojte biti žrtva duhovnog rata. Postanite silni u Bogu da biste se suprotstavili sotonskim napadima i rušili utvrde!

    Narudžbenica