Konferencija Kraljeve Kćeri - Sarajevo 2024

Ženska Konferencija - Kraljevo 2024

Balkanska konferencija 2024, Bački Petrovac

Bački Petrovac

Silbaš

Subotica

Subotica - otvaranje prostorija Crkve Vere